Prof. Dr. Sabri Burak Arzova

ZEW – Ekonomik Duyarlılık Endeksi

BU YAZIYI PAYLAŞ

Verinin Açıklanma Periyodu

ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung)  Ekonomik Duyarlılık Endeksi, Aralık 1991’den bu yana aylık bazda yayınlanmaktadır.

Verinin Açıklaması ve Kapsamı

ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi, bankalardan, sigorta şirketlerinden ve büyük sanayi şirketlerinden 350 Alman finansal analist, kurumsal yatırımcı, tüccarlar, fon yöneticileri ve yatırım danışmanlarının katıldığı, ZEW Finansal Piyasa Araştırması sonuçlarından oluşturulmuş bir endekstir.

Anket kapsamında uzman ve ekonomistlere, makroekonomik eğilimin gelişmesine yönelik orta vadeli beklentileri, enflasyon oranı, kısa ve uzun vadeli faiz oranları, hisse senedi piyasası ve döviz kurları hakkında altı aylık beklentileri sorulur.

Anket soruları Almanya, ABD, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya ve bir bütün olarak Euro bölgesindeki durumları hedef almaktadır. Anket kapsamında, finans piyasası uzmanlarından çeşitli ekonomik sektörlerin (bankalar, sigortalar, ticaret, inşaat ve araç endüstrisi, kimya, çelik, elektronik, makine mühendisliği, kamu hizmetleri, hizmetler, telekomünikasyon ve bilgi teknolojisi) karlılığını değerlendirmeleri de istenir.

ZEW Endeksinde de, tıpkı IFO endeksinde olduğu gibi, sadece üç cevap vardır: olumlu, olumsuz, nötr (herhangi bir değişiklik beklenmiyor).

Ortaya çıkan sonucun yorumlanması nispeten basittir. Sonuçta ortaya çıkan endeks, sıfırdan büyükse ekonomik kalkınmaya olumlu (optimist görüş) , 0’dan küçükse olumsuz (pesimist görüş) bir görünümü yansıtır. ZEW endeksinin temel para birimi Euro (EUR) olduğu için, beklenenden daha yüksek bir gerçekleşme EUR için pozitif / yükseliş olarak ele alınmalı, beklenenden daha düşük bir gerçekleşme EUR için negatif / düşüş olarak dikkate alınmalıdır.

Örneğin, katılımcıların yüzde 30’u Almanya’nın ekonomik durumunun önümüzdeki altı ay içinde iyileşmesini bekliyorsa, yüzde 30’u hiçbir değişiklik beklemiyorsa ve yüzde 40’ı ekonomik durumun kötüleşmesini bekliyorsa, ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi -10 değerini alacaktır.

Veri Neden Önemli ?

ZEW Endeksinin en büyük avantajı, sonuçların veriler toplandıktan sonra bir ila bir buçuk hafta arasında yayınlanabilmesidir.

ZEW, dünyanın en güçlü ekonomilerden biri olarak öncelikle Alman ekonomisine odaklanmıştır ve ekonomin genel yapısına ilişkin beklentiyi yansıtır. Bu endeks vasıtasıyla Alman ekonomik döngüsünün yönünü tahmin etmek de mümkündür.

Veriyi Yayınlayan Kuruluş Hakkında Bilgi

Mannheim’daki ZEW – Leibniz Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung), önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitülerinden biridir ve Leibniz Derneği üyesidir. ZEW’deki bilim adamları, uygulamalı deneysel araştırma alanında çalışmaktadır.

ZEW, siyasi önemi olan bağımsız ve sağlam temellere dayanan ekonomik araştırma anlamına gelir. Enstitü, araştırma konuları ile zamanın nabzını tutmaktadır. Sayısallaştırma, demografik değişim, Avrupa entegrasyonu ve enerji geçişi gibi politik ve sosyal olarak ilgili konular, Enstitünün odak araştırma konularıdır.  ZEW, siyasi karar vericilere tavsiyelerde bulunmakta ve aktif olarak kamusal tartışmalara katılmaktadır.

Hangi Verilerle İlişkilidir

EUR

EUR/USD Paritesi

Sanayi Üretimi

GSYH

Kapasite Kullanımı

Sipariş Tedarikleri

Çıktı Açığı, Fazlası

Grafiği Nasıl ?

 

Kaynakça

https://www.zew.de/das-zew

https://www.zew.de/en/publications/zew-expertises-research-reports/research-reports/business-cycle/zew-financial-market-survey

http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/div/Kurzinfo_English.pdf

Tkacova Andrea, Gavurova Beata, Behun Marcel (2017) “The Composite Leading Indicator for German Business Cycle”, Journal of Competitiveness, Vol. 9, Issue 4, pp. 114 – 133, December 2017. ISSN 1804-171X (Print), ISSN 1804-1728 (On-line), DOI: 10.7441/joc.2017.04.08

Youtube Videoları