Prof. Dr. Sabri Burak Arzova

WEEKLY ECONOMIC INDEX (WEI) –Haftalık Ekonomik Endeks

BU YAZIYI PAYLAŞ

Verinin Açıklanma Periyodu

Bu endeks, her hafta Salı ve Perşembe günleri saat 11:30’da, aynı günlerin saat sabah 9:00’a kadar mevcut olan verileri kullanılarak güncellenmektedir. Yayınlanma tarihinde federal tatiller mevcutsa veya temel alınan veriler için yayın programını değiştirildiğinde, verinin yayın programı da biraz değişebilmektedir.

Veri Neden Önemli ?

Koronavirüs salgınının ilk altı ayında ve ardından gelen ekonomik gerileme süresince WEI, haftalık ekonomik faaliyetin gerçek zamanlı bir ölçümüne imkân sağladı. Sağlık, politika ve ekonomik gelişmeler anlatımıyla tutarlı olarak reel ekonomik faaliyetteki düşüşü ve ardından toparlanmayı nicel olarak doğru olarak ölçtü.

WEI’nin ayrıca çıktı tahmini için de değerli bir tahmin aracı olduğu gözlemlenmiştir. 

Verinin Açıklaması ve Kapsamı

WEI, günlük veya haftalık sıklıkta mevcut olan verilere dayanarak ABD ekonomisinin durumu hakkında bilgi veren (sinyal görevi gören) bir endekstir.

WEI, dört çeyrek GSYİH büyüme oranıyla uyumlu olacak şekilde ölçeklendirilmiş on reel ekonomik faaliyet göstergesinin bileşeni bir endekstir. Tüketici davranışını, işgücü piyasasını ve üretimi kapsayan serinin ortak bileşenini temsil eder.

Bu endeksi oluşturan endeksler sırasıyla aşağıdaki gibidir:

  1. Redbook Research: Aynı Mağaza-Ortalama Perakende Satış, Yıldan Yıla % Değişim
  2. Rasmussen Tüketici Güven Endeksi
  3. İşsizlik Sigortası: İlk Hak Talepleri
  4. Sigortalı İşsizlik: Devam Eden Talepler
  5. Amerikan İstihdam Kurumu: İstihdam Endeksi
  6. Federal Gelir Vergisi (Stopaj) Tahsilatları
  7. Ham Çelik Üretimi
  8. ABD Son Kullanıcılara Akaryakıt Satışları
  9. ABD Demiryolu Trafik Verileri
  10. Elektrik Kullanımı Çıktıları

Yukarıdaki “on seri” nin tümü endekste önemli bir ağırlıkla yer almakta ve hiçbir seri endekste dominant ağırlığa sahip değildir.

WEI, haftalık bir reel ekonomi faaliyet endeksi olmasının yanı sıra, çıktı ölçümleri için güçlü bir tahmin gücüne sahiptir

Örneğin 2020’nin ilk yarısında çeyrek dönemlik cari GSYH verisinin doğru şekilde tahminine imkân tanımıştır.

WEI’nin temel amacı, aylık veya üç aylık bir dizinin yapamayacağı şekilde haftalık bir reel ekonomi faaliyet verisi sağlamaktır. Böylece reel ekonomide gelişmeler haftalık bazda anında görülebilmektedir.

WEI’nin sanayi üretimindeki aylık büyüme ve GSYİH’daki çeyreklik büyüme için güçlü bir tahmin imkânı sağladığı da gözlenmektedir.

Örneğin, 2020’nin ikinci çeyreğinde, ikinci çeyrek GSYH büyümesinin, çeyreğin sonundan 16 gün sonra mevcut olan WEI endeksinden elde edilen tahmine göre, GSYH’nın yıllıkta % 33,1 oranında düşeceği tahmin edilmişti. Çeyrek sonundan 30 gün sonra açıklanan öncü tahminine göre, 2. çeyrek GSYH yıllıkta % 32,9 düştü. Çeyreğin sonundan 58 gün sonra mevcut olan ikinci tahmine göre, Q2 GSYH yıllıkta % 31,7 düşüş gösterdi.

WEI, New York FED’den ekonomist Daniel Lewis,  Dallas FED’den kıdemli ekonomi politikası danışmanı Karel Mertens ve Harvard Üniversitesi’nde ekonomi profesörü Jim Stock tarafından geliştirilmiştir.

Şunu da belirtmekte fayda var: WEI, New York FED veya Başkanı, Dallas FED veya Başkanı, Federal Rezerv Sistemi veya Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) resmi bir tahmini değildir.

Koronavirüs salgınının ilk altı ayında ve ardından gelen ekonomik gerileme, WEI haftalık ekonomik faaliyetin gerçek zamanlı bir ölçümünü sağladı. Sağlık, politika ve ekonomik gelişmeler anlatımıyla tutarlı olarak gerçek faaliyetteki düşüşü ve ardından toparlanmayı nicel olarak ölçtü.

Hangi Verilerle İlişkilidir ?

GSYH

Çıktı Açığı, Fazlası

Tüketici Davranışı Endeksi

İstihdam Verileri

Sanayi Üretimi

Kapasite Kullanımı

Grafiği Nasıl ?

Kaynak: New York Fed

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.newyorkfed.org/research/policy/weekly-economic-index#/interactive

https://www.newyorkfed.org/research/policy/weekly-economic-index#/overview

Lewis, D., K. Mertens, and J.H. Stock. 2020. “U.S. Economic Activity during the Early Weeks of the SARS-Cov-2 Outbreak,” Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, no. 920, April.

Stock, J. H., and M. W. Watson. 2002. “Forecasting Using Principal Components from a Large Number of Predictors,” Journal of the American Statistical Association 97, no. 460 (December): 1167-79.

Youtube Videoları