Prof. Dr. Sabri Burak Arzova

Reuters Tankan (Tanki Keizai Kansoku Chousa ) Index – Reuters Tankan Endeksi

BU YAZIYI PAYLAŞ

Verinin Açıklanma Periyodu

Reuters Tankan Endeksi anket yöntemine dayanan bir endekstir.

Reuters Tankan Endeksine temel teşkil eden anket, Japon Merkez Bankası (BOJ) tarafından her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir yapılır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında alınan her anket sonucu sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve Aralık ortasında iki iş günü boyunca yayınlanır.

Reuters Tankan Endeksi ise, önde gelen Japon şirketlerinin aylık anketidir ve Thomson Reuters Group tarafından Quick Money Line Telerate Corp.’un satın alınmasından sonra yeniden adlandırılıncaya kadar resmi olarak Telerate Tankan olarak biliniyordu.

200 adet sanayici (imalatçı) ve 200 adet sanayici olmayan (imalatçı olmayan) bir paneli kapsamaktadır. Aylık rakamlar, BOJ’un üç aylık (çeyrek dönemlik) Tankan Anketinin erken göstergelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Reuters Tankan Endeksi, söz konusu bu 3 aylık verilerden hareketle aylık bazda açıklanır.

Verinin Açıklaması ve Kapsamı

Tankan, hem anket sırasındaki hem de üç ay sonraki iş koşullarının yanı sıra mali tabloların gerçek sonuçları ve tahminleri ve enflasyon gibi işletmenin yargısıyla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere genel kurumsal faaliyetler hakkında çeşitli sorular sorar. Tankan, “Tanki Keizai Kansoku Chousa (Japonya’daki İşletmelerin Kısa Vadeli Ekonomik Araştırması)” nın bir kısaltmasıdır ve tüm dünyada tanınmaktadır.

Tankan Endeksi, Japonya’daki işletmelerin kısa dönemli ekonomik araştırmasıdır. Japonya Merkez Bankası tarafından yapılan istatistiksel bir araştırmadır. Japonya’daki işletmelerin iş eğilimlerinin doğru bir resmini sunmayı ve böylece para politikasının uygun şekilde uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Reuters Tankan Endeksinin anket popülasyonu, Japonya’da 20 milyon Yen veya daha fazla sermayeye sahip özel işletmelerdir. Ankete katılım sağlayacak örnek işletmeler, istatistiksel doğruluk kriterlerini karşılamak için tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak anket popülasyonundan seçilir.

Reuters Tankan Endeksini desteklemek için Yurt Dışı İş Faaliyeti Anketinden de yararlanılır. Bu anketin popülasyonu, mali kuruluşlar hariç, 1 Milyar Yen ve daha fazla sermayeye sahip Japonya’daki özel ana kuruluşlardır.

Verilerin Toplanması

Anket, bir kâğıt form veya çevrimiçi bir form kullanılarak gerçekleştirilir. Her anket için yanıt toplama süresinin tamamı, çevrimiçi anket için kâğıt formun veya kimlik kodunun örnek işletmelere verildiği günden yayın tarihine kadar yaklaşık bir aydır. Banka, her anket için, anket formunun gönderilmesinden yaklaşık iki hafta sonra örnek işletmeler için bir son tarih belirler.

Aşağıdaki 13 öğe için, örnek işletmelerden, kendi yargılarına göre üç seçenekten (mevsimsel faktörler hariç tutularak –OLUMLU – ÇOK OLUMLU DEĞİL – OLUMSUZ ) işletmenin mevcut ve gelecekteki durumunu en iyi tanımlayan yanıtı seçmeleri istenir. “Uygulanamaz yanıt” durumunda, kendilerinden “9” şeklinde yanıt vermeleri istenir.

Endeksler, iş koşullarının kötü olduğunu söyleyenlerin yüzdesinin iyi olduğunu söyleyenlerin yüzdesinden çıkarılmasıyla elde edilir.

Bu Ögeler;

 1. İş Yapma Koşulları
 2. Ürün ve Hizmetler İçin Yurtiçi Arz ve Talep Koşulları
 3. Ürünler İçin Yurt Dışı Arz ve Talep Koşulları
 4. Tamamlanmış Ürünlerin ve Ticari Malların Stok Düzeyi
 5. Toptancıların Stok Düzeyi
 6. Üretim Kapasitesi
 7. İstihdam Koşulları
 8. Finansal Pozisyon
 9. Finans Kuruluşlarının Borç Verme Tutumu
 10. Finansman Bonosu İhraç Koşulları
 11. Kredilerdeki Faiz Oranını Değişimi
 12. Çıktı Fiyatlarındaki Değişim
 13. Girdi Fiyatlarındaki Değişim

İlk 10 maddede (İş Yapma Koşullarında, Finansman Bonosu İhraç Koşullarına kadar), anket sırasında ve üç aylık sürede örnek kurumsal koşul düzeyi araştırılırken, Sonra ki 3 maddede (Kredilerdeki Faiz Oranı Değişiminden Çıktı Fiyatlarındaki Değişime kadar) anketin yapıldığı zamanın üç ay öncesinden ve daha sonra da üç aylık bir süre içinde koşullara ilişkin değişim araştırılır.

Yıllık Projeksiyonlar

Aşağıdaki 10 öğe içinde, “Sabit Yatırımlar”, “Arazi Satın Alma Giderleri”, “Yazılım Yatırımları” ve “Ar-Ge Yatırımları” ile ilgili yıllık sonuçlar ve tahminler ve diğer kalemlerin altı aylık sonuçları ve tahminleri, döviz kurları hariç Milyon Yen olarak incelenir.

Verilerin Sonuçları USD/YEN ve EUR/YEN cinsindendir.

Reuters Tankan Endeksi, bir önceki mali yılın Mart anketinden sonraki mali yılın Haziran anketine kadar her mali yılın rakamlarını toplamda altı kez araştırmaktadır.

 1. Satışlar
 2. İhracat
 3. Döviz kurları (USD/YEN)
 4. Döviz kurları (EUR/YEN)
 5. Vergi Öncesi Kârlar
 6. Net Kârlar
 7. Sabit Yatırımlar
 8. Arazi Satın Alma Giderleri
 9. Yazılım Yatırımları
 10. Ar-Ge Yatırımları

Grafiği Nasıl?

Kullanım Şekli

Reuters.com internet sitesinde Daniel Leussink imzalı “Japon Üreticiler Kasım Ayında Daha Az Karamsar: Reuters Tankan” başlıklı 09.Kasım.2020 tarihli haberde, Reuters Tankan Endeksine ilişkin haber şu şekilde yer aldı.

“Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yakından izlenen üç aylık Tankan anketini izleyen aylık Reuters Tankan Endeks’e göre, imalat ve hizmet sektöründe de koşulların önümüzdeki aylarda olumsuz kalacağına inanıyor ve bu da COVID-19’dan tamamen kurtulma mücadelesinin altını çiziyor. 225 firmanın isminin açıklanmaması koşuluyla yanıt verdiği 485 büyük ve orta ölçekli şirket anketinde, pek çok kişi pandeminin kalıcı etkisinden şikâyet etti ve iş koşulları hakkındaki olumsuz yorumların sayısı olumlu olanlardan daha fazlaydı”

Diğer Verilerle İlişkisi

Sanayi Üretim Endeksi

GSYH

Verilen Sipariş Emirleri

Reel Sektör Güven Endeksi

Kaynakça

https://www.boj.or.jp/en/statistics/outline/exp/tk/data/extk04a.pdf

https://tradingeconomics.com/japan/reuters-tankan-index

https://www.boj.or.jp/en/statistics/outline/exp/tk/faqtk03.htm/

Youtube Videoları