Prof. Dr. Sabri Burak Arzova

Neler Okudum ? -04

BU YAZIYI PAYLAŞ

Türkiye’de Sanayileşme Süreci ve Stratejisi – Ergül Han – Eskişehir İTİA Yayın No: 205/134

1978 yılı baskısı eksi bir kitap ancak içinde barındırdığı başlıklar bugün bile hala tartışmaya açık.

Kitap üç ana bölümden oluşuyor: Kalkınma Sorununun Analizi – Türkiye’de Sanayileşmenin Gelişimi – Türkiye’de Sanayileşme Sürecinde Karşılaşılan Temel Sorunlar ve Sanayileşme Aşamasının Gözden Geçirilme Zorunluluğu

Bu başlıkların her biri çok değerli. Türkiye’de Sanayileşmenin Gelişimini Kronolojik olarak görmek ve incelemek çok etkileyici. Kitabın özellikle gençlerin geçmişte genç Cumhuriyetin neler yaptığını görmeleri açısından önemsiyorum. Sahaflarda bulabileceğinize inandığım bu kitabı şiddetle tavsiye ederim. Kitap kaynakça ile birlikte 145 sayfa. Kitabı okuduktan sonra çok önemli bilgilerle donandığınızı göreceksiniz. Türkiye Ekonomisi kitaplarında yer alan sanayileşme sürecini daha detaylı anlatması nedeniyle Türkiye Ekonomisi Kitaplarını okurken, mutlaka elinizin altında bulunması gerektiğini düşünüyorum.

İlk Sanayi İnkılâbı – Pyhllis Deane (Çeviren: Prof.Dr. Tevfik Güran) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  (Türk Tarih Kurumu Yayınları) X. Dizi – Sa.10

Birinci baskısı 1988 yılında yapılmış bu eserin bendeki 1994 yılı 2. Baskısı. Kitap Sanayi İnkılâbını son derece detaylı olarak bize aktarıyor. Anlatımı sade.

Kitabın yazarı Phyllis Deane, Cambridge Universitesi’nin İktisat Tarihi profesörüydü. 1980 yılında British Academy e kabul edilmiş çok önemli bir akademisyendir. 1992 yılında vefat etmiştir. Phyllis Deane, ekonomi tarihinin Britanya’da önemli ve genişleyen ve canlı bir disiplin olduğu dönemde önemli bir figürdü. The First Industrial Revolution (Cambridge University Press, 1965) – Size bahsettiğim kitap- adlı ders kitabı, birkaç nesil öğrenciler için son derece etkili oldu ve çokça yeniden baskı yaptı.

İnkılâplar Serisi altında; Demografi, Tarım, Ticaret, Taşıma, Pamuklu Sanayi, Demir Sanayi anlatılmış. Sanayi inkılâbı süresince yenilik ve kaynakları, işgücünün rolü, sermayenin rolü, bankaların rolü, serbest ticaretin kabulü, bankaların rolü üzerinde de detaylı olarak durulmuş. Kitabı bir bütün olarak incelemeniz ve okumanız en büyük arzum ancak, ilgilendiğiniz bölümlerle de çok şey öğrenebileceğiniz bir kitap. Örneğin Serbest Ticaret, Bankaların Rolü ve Sermayenin Rolünü öğrenmek bugüne ve bugünün para ve sermaye hareketlerini daha iyi anlamaya sizi taşıyacaktır.

Kitap indeks kısmı dâhil 283 sayfa. Bu kitabı da sahaflardan bulabileceğinize eminim. Kişisel Kütüphaneniz için önemli bir başvuru kitabı olacaktır.

Kritovulos Tarihi (1451 – 1467) – Kritovulos  (Çeviri: Ari Çokona) – İş Bankası Yayınları

Aslen İmroz adası (Gökçeada) halkındandır; Kritobulos olan adı Türkçe tarihlerde Kritovulos şeklinde geçer. Gençliğinden itibaren Fâtih Sultan Mehmed’in kâtibi olduğu ileri sürülürse de bu bilginin doğruluğu şüphelidir. 1456’da İmroz adasını yönetmekle görevlendirilmiş ve burada on yıl süreyle yarı bağımsız bir idare sürdürüp adanın 1466 baharında Venedikliler tarafından ele geçirilmesinden sonra İstanbul’a kaçarak hayatının son yıllarını bir rivayete göre Aynaroz’un bir manastırında keşişlikle geçirmiştir. Atina Millî Kütüphanesi ile Madrid Escurial Library’de bulunan bazı dinî yazıların müellifi Mikhael Kritovulos’la aynı kişi olması muhtemeldir. İstanbul’da 1467’de çıkan veba salgınını anlatış tarzına ve Kardinal Bessarion’un bir mektubuna dayanarak onun hekim olduğu da ileri sürülmüştür. (Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/kritovulos-mikhael Erişim Tarihi: 03.01.2021)

Kritovulos’un Herodot gibi Historia adını verdiği eseri Fâtih Sultan Mehmed’in 1451-1467 yılları arasındaki hayatını ve seferlerini anlatır. Kitabın Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde hıristiyan el yazmaları arasında bulunan 22 × 14 cm. boyutlarındaki XII + 310 sayfalık yegâne nüshasının yazar tarafından padişaha sunulan orijinal nüsha olduğu sanılmaktadır (Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/kritovulos-mikhael Erişim Tarihi: 03.01.2021)

Eserin orijinali Yunancadır. Yunanca dilinden son derece başarılı bir şekilde Türkçe’ye çevrilmiş bu eserde, Fatih Sultan Mehmet’in tahta çıkışı, devletin idari ve mali yapısı ve fetihler anlatılmaktadır. İstanbul’un fethine ve fetih sonrası İstanbul’a yönelik tespitleri çarpıcıdır. Bazı konularda Fatih Sultan Mehmet’i eleştirmekten de çekinmez.

İş Bankası Yayınlarından çıkan bu kitap, dizin kısmıyla birlikte 261 sayfadır.

Kitabın dönemi anlatış tarzı, fetih ve sonrasına ilişkin tespitler beni çok etkiledi. Önemli sayılabilecek bir tarih kitabı. Anlatımı sade ve akıcı.

Sokak Kızı Maggie – Stephen Crane (Çeviren: Nilgün Miler) – İş Bankası Yayınları

Sadece ve akıcı üsluba sahip 107 sayfalık bu kısa romanda yazar, Eski New York’un arka sokaklarında bir ailenin yaşadıklarını, kadın olmanın zorluğunu, sefalet içinde büyüyen kardeşlerin nasıl bir aşağılamayla karşı karşıya kaldıklarını, romanın kahramanı Maggie nin hayatının nasıl yok olduğunu, toplumun yargılayıcı ve baskıcı yapısının bir ailenin hayatına nasıl etki ettiğini bizlere anlatmaya çalışıyor.  Bende etki bırakan bir kitap oldu.

Bu kitabı almamım iki sebebi vardı. Birincisi eski New York’u tanımaktı ki bu isteğime ulaşamadım. Sadece çok kısıtlı bir çevreyi anlattığı için New York yaşamının eskiden nasıl olduğu hakkında kapsamlı bir bilgiye ulaşamadım. Diğeri ise Amerikan Edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Stephen Crane i tanımaktı. Crane i tanıma isteğim 1897 yılında Osmanlı Yunan savaşında muhabir olarak görev yapmasından dolayıydı. Yazarın üslubunu beğendiğimi söyleyebilirim.

Youtube Videoları