Prof. Dr. Sabri Burak Arzova

IFO Geschäftsklima Deutschland – IFO İş Ortamı Endeksi Almanya

BU YAZIYI PAYLAŞ

Verinin Açıklanma Periyodu

IFO İş Ortamı Endeksi, aylık bazda, imalat, hizmet sektörü, inşaat, toptancılık ve perakendecilik sektörlerindeki firmalardan elde edilen 9.000 adet anket verisine dayalı bir ölçümleme aracıdır.

Verinin Açıklaması ve Kapsamı

IFO ( Information and Forschung ) Enstitüsü, 1949’dan beri kurumsal düzeyde düzenli olarak ekonomik anketler yürüten Münih Üniversitesine bağlı, Almanya’nın saygın enstitülerinden biridir.

IFO İş Ortamı Endeksi iki bileşenden oluşur:

Mevcut iş durumunun (BS- Business Situation) değerlendirilmesi ve katılımcıların önümüzdeki altı ay için beklentilerinin araştırılması (BE- Business Expectation).

Her iki değişken de imalat, inşaat, toptan satış, perakende ve hizmet sektörü için aylık olarak toplanır. Katılımcılar, her iki soruyu da üç aşamalı bir ölçekte yanıtlama seçeneğine sahiptir (iyi / tatmin edici / zayıf ve / veya daha olumlu / değişmemiş / daha olumsuz).

Nisan 2018’de, imalat sektörü, inşaat sektörü, toptancılık ve perakendeciliğin ve hizmet sektörünün de kapsama dahil edilmesi ile yeni IFO İş Ortamı Endeksi kullanılmaya başlandı.

Yeni endeks ile geçmişe göre yapılan en önemli değişiklik, veri toplama yönteminin değiştirilmesi, yeni sektörlerin eklenmesi ve baz yılın (=2015 yılı baz yıl olarak alındı) yeniden ayarlanması olarak sıralanabilir.

Veri Neden Önemli?

IFO İş Ortamı Endeksi, Almanya’da ekonominin gelişmesini göstermesi açısından en önemli öncü göstergelerden biridir. Ekonomik kalkınma hakkında fikir verir.  Ankete dayalı bir göstergedir.

Ankete katılan firmalardan mevcut iş durumuna ilişkin değerlendirmelerini ve önümüzdeki altı ay için beklentilerini vermeleri istenir.

Firmalar durumlarını “iyi”, “tatmin edici” veya “zayıf” olarak ve önümüzdeki altı ay için iş beklentilerini “daha olumlu”, “değişmemiş” veya “daha olumsuz” olarak nitelendirebilirler. Yanıtlar sektörün önemine göre ağırlıklandırılır ve toplanır.

Mevcut iş durumunun denge değeri, “iyi” ve “zayıf” yanıtlarının yüzdelerinin farkı iken, beklentilerin denge değeri ise “daha olumlu” ve “daha olumsuz” yanıtlarının yüzdelerinin farkıdır. İş ortamı, iş durumunun ve beklentilerin dengesinin bir aracıdır.

Örneğin ankete anıt veren 100 firmadan % 40’ı iş durumlarını tatmin edici, % 35’i iyi ve % 25’i zayıf olarak değerlendirdiğini varsayalım. Durumlarını tatmin edici olarak değerlendiren firmalar “tarafsız” olarak kabul edilir ve bu cevap iş durumu değerlendirmesinin sonuçlarını etkilemez. Kalan iki yüzde değeri (%35 – %25) bu durumda dengelenmiş kabul edilir.

Elde edilen % 10 puanlık değer, iş durumu değerlendirmesi olarak esas alınır. Diğer bir ifade ile bu değer, iş ortamının bir denge biçiminde ilk bileşenidir.

Altı aylık beklentiler de aynı şekilde hesaplanır. Durum ve beklentiler değerlendirmesinden, her ayın IFO İş Ortamı Dengesi olan ortalama oluşturulur:

IFO İş Ortamı Dengeleri, -100 (yani, yanıt veren tüm şirketler durumlarını zayıf olarak değerlendirir veya işlerin daha kötü olmasını bekler) ve +100 (yani, yanıt veren tüm şirketler durumlarını iyi olarak değerlendirdi veya daha iyi bir gelişme bekliyordu) arasında dalgalanabilir.

Grafiği Nasıl?

Kullanım Şekli

IFO İş Ortamı Endeksi haberlerde, raporlarda ya da çeşitli duyurularda şu şekilde yer alabilir:

IFO İş Ortamı Endeksi Yükseliyor (Aralık 2020)

Alman yöneticiler arasındaki duyarlılık gelişti. IFO İş Ortamı Endeksi Kasım’daki 90,9 puandan (mevsimsellikten arındırılmış) Aralık’ta 92,1 puana yükseldi. Şirketler Aralık ayında, önceki ay ki mevcut iş durumlarından daha memnun. Önümüzdeki altı ay için de daha az şüphe içindeler.  Pandemi nedeniyle kapanmalar belirli sektörleri sert bir şekilde vururken, genel olarak Alman ekonomisi direnç gösteriyor.

Diğer Verilerle İlişkisi

Verilen Sipariş Emirleri

Sanayi Üretim Endeksi

Dış Ticaret Verileri (İhracat – İthalat)

IFO İş Dünyası Güven Endeksi

GSYH

Kaynakça

https://www.ifo.de/en/survey/ifo-business-climate-index

https://www.tagesschau.de/thema/ifo-index/

https://www.yardeni.com/pub/ecoglindifo.pdf

Sauer, Stefan; Wohlrabe, Klaus (2018) : The New IFO Business Climate Index for Germany, CESifo Forum, ISSN 2190-717X, ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München, Vol. 19, Iss. 2, pp. 59-64

Youtube Videoları